NG Kerk in Oos-Kaapland

Dokumente Achterbergh-Konferensies

 

 

Tuisblad  -  Notules UK Konvent  -  Eietydse uitleg Belhar Belydenis

 

Achterberg II

Tweede Achterberg II Kerkhereniging-Konferensie
Die tweede kerkhereniging-konferensie van die uitgebreide moderamens van die vier kerke van die Familie van NG Kerke, saam met die moderature van al die streeksinodes, het van 23-25 April 2007 te Achterbergh, Krugersdorp, bymekaargekom om vordering met kerkhereniginig te konsolideer. Hier is die dokumente van die byeenkoms. (Die dokumente van die eerste Achterberg-Konferensie verskyn in die volgende seksie.)

Konsensusverslae van Taakspanne
Na afloop van Achterbergh 1 is vier taakspanne gevorm wat konsensusverslae vir Achterbergh moes formuleer. Hierdie verslae is tydens Achterberg 2 bespreek. Die konsensusverslae raak vier fasette:
-  Gesamentlike ondernemings / Joint ventures
-  Kerkmode / church model
-  Versoening / Reconciliation
-  Belydenisgrondslag / Confessional Basis

    Afrikaanse teks    |   English text

 

Achterbergh I

Eerste Achterbergh Kerkhereniging-Konferensie

Die uitgebreide moderamens van die vier kerke van die Familie van NG Kerke, saam met die moderature van al die streeksinodes, het van 6-8 November 2006 te Achterberg, Krugersdorp, bymekaar gekom om die proses vam kerkhereniging te loods. Hier is die dokumente van daardie byeenkoms.

Gesamentlike verklaring / Joint declaration

Sakelys

Openingsrede van prof Thias Kghatla, moderator VGKSA

Voorlegging namens die VGKSA deur prof Thias Kghatla

Voorlegging NGK: Besluit Algemene Sinode 2004 re kerkhereniging

Voorlegging NGKA

Voorlegging RCA

Diensgetuienis verenig al 4 kerke

Kernwaardes

 

 

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton